Tarih: 20-06-2013

Broşür - Flyer ve İnsert Tasarımları

 

brosur_2

 

Broşürler, ürün ya da hizmet hakkında kapsamlı bilgi vermek amacı ile hazırlanır. Broşürler, hazırlanışlarındaki özen ve baskı kalitesi ile reklam mesajını hedef kitleye etkileyici şekilde sunmakta önemli rol oynarlar. Ne var ki, broşürün maliyeti diğer basılı reklam araçlarına göre daha yüksektir. Broşürün kurum kimliği açısından önemi ise, kurumun ciddiyetini ve güvenilirliğini müşterinin gözünde arttırmaktadır. Doğrudan satışa dönük tepki alınması olasılığı yüksek olan yerlerde dağıtılmasında yarar vardır. Broşürlerin hazırlanmasında, resim ve metinlerin düzenlenmesi için uyulması gereken leaut kuralları dikkate alınmalıdır.

Tweetle Tweetle