Tarih: 05-07-2013
Televizyon Reklamları ve Tanıtım Filmleri

tanitim-filmleri

 

Televizyon reklamının medyası televizyondur (elektronik ortam). Diğer ortamlardan farklı olarak reklam filmleri tek tek izlenir birisi biter diğeri başlar.                                                                                        

Televizyon yayınlarının göze ve kulağa aynı anda hitap etmesi, televizyonda verilen reklam mesajlarının izleyiciler (mesaj alıcıları) tarafından, diğer kitle iletişim araçlarına oranla daha kolay algılanmasını sağlar. Görme işlevinin dış dünyadaki bilgileri alma ve biriktirmede, diğer duyulara oranla daha gerçekçi ve üstün olduğu bilinmektedir. Dış dünyaya ilişkin bilgilerimizin tek olarak sadece görme veya sadece işitme yolu ile alınması üzerine yapılan araştırmalara göre, dış dünyadan gelen mesajların %70’i görme, geri kalan %30’luk bölümü ise işitme yolu ile alınmaktadır. Televizyon görme duyusunun bilgiyi almadaki bu gücü nedeniyle, sadece kulağa hitap eden bir yayın aracı olan radyoya göre tüketiciler üzerinde yüksek etkileme gücüne sahiptir.                                                                     

 

Televizyonun algılamadaki üstünlüğünü belirleyen bir diğer özelliği de, mesajların hareketli şekilde verilmesidir. Hareketli mesajlar izleyici üzerinde görüntülenen olayın “o an gerçekleşiyormuş” duygusuna kapılmasını sağlar. Bu özelliği nedeni ile bir reklam tekrarlansa bile, izleyici yayınlanan reklamı her izleyişinde, kendisi ile o an iletişim kuran yüzler ve seslerle karşılaşır. Diğer taraftan, bir TV spotunda görüntülenen ve sesle iletilen mesajın saniyeler içinde akıp gitmesi, verilen mesajın “o an algılanmasını” gerektirir. Açıklamaya çalıştığımız  bu özellikler, TV spotlarının kalıcı olmamasının ve doküman olarak saklanamamasının nedenlerini oluşturur.                                                                                 

 

Günümüzde artan kanal sayısı nedeni ile TV izleme oranında (Rating) görülen azalmalar endişe oluşturmaktadır. İzleyici bakışını kolayla başka kanala çevirebilmektedir. Kanal sayısındaki artış reklamcıları yüksek standartta ulaşmaya zorlamaktadır.                                                                                                         

 

Bu dezavantajlarına karşın, TV programlarında fantastik ve hayal gücüne dayalı olayları görüntüleme imkanları bulunur. Bu özelliği nedeniyle TV özellikle küçük izleyicilerinin hayal dünyasının gelişiminde önemli rol oynar.

Tweetle Tweetle
Tarih: 02-07-2013

Reklamın Tanımı, Tarihçesi ve Önemi

Bir işletmenin satışlarını arttırmak amacıyla kullandığı pazarlama araçlarının en önemlisi olan reklam farklı şekillerde tanımlanabilir. En genel tanımı ile reklam, paralı veya ücretli olarak yapılan bir duyurudur.  Reklam tüketicide değişim vaadi ile bağımlılık etkisi yapıp yeni arzular yaratarak, daha önceden var olmayan gereksinimleri yaratmaktadır.

 

Reklamın tarihçesi üzerinde kısaca duracak olursak; Sözlü reklam, daha insanlar arasında mübadelenin ilk başladığı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Yazılı reklamın başlangıcı ise, kesin olarak bilinmemekle beraber, İngiltere’de ‘’British Meseum’’ da bulunan ve 3000 yıl önce bir papirüse yazıldığı sanılan bir çeşit duyuru olarak kabul edilmektedir. Modern reklamcılığın ortaya çıkışı, günlük gazete ve dergilerin ucuz olarak üretilmeye başlandığı 19. Yüzyılın ilk yarısında başlamıştır.

 

İlk dönemlerde sadece bilgilendirme amacı taşıyan reklamlar; günümüzde tüketiciyi statü, imaj ve güç gibi sembolik öğelere de odaklandırmaktadır.

Tweetle Tweetle
Tarih: 01-07-2013
Afiş Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
-İlk bakışta algılanabilir olmalı,
-Mesaj çarpıcı ve hızlı iletilmeli,
-Mesaj duygusal ve uyarıcı olmalı,
-Sözcükler kısa, ilginç ve anlaşılır olmalı,
-Mesaj bilgilendirmekten ziyade eyleme geçirici olmalı,
-Mesaj iletme görevi özgün imgeler yüklenerek, sözcüklerin sayısı azaltılmalı,
-Görsel düzenlemesi çarpıcı, basit ve yalın olmalı,
-Özgün tasarlanmalı ve benzer kuruluşların afişlerinden ayırt edilebilmeli,
-Tasarım ve tipografi gereksiz detaylardan arındırılmalı,
-Alışılmışın dışında dikkat çekici tasarım unsurları içermeli,
-Görüntü karmaşası yaratacak kadar çok resim ve yazıya yer verilmemeli,
-Kullanılan imge (görüntü) tek olmalı, birden çok imge kullanılmalı,
-Resimde ayrıntı azaltılarak etki arttırılmalı,
-Kolay algı için imgeler büyük kullanılmalı,
-Yazı imgenin can sıkıcı şekilde bir tekrarı olmamalı,
-Tipografi en az on metreden okunacak büyüklükte ve sade olmalı,
-Tipografik düzen tasarımın bir parçası olarak algılanmalı,
-Renkler, sembolik, kimlikli ve dikkat çekici olmalı,
-Zemin rengi kontrast olmalı imgeyi öne çıkarmalı,
-Etrafındaki afişlerden az etkilenecek şekilde tasarlanmalı,
-Birlikte yan yana asıldıklarında oluşturacakları görüntü dikkate alınmalı,
-Günün her saatinde ve her mevsim koşulunda (kar, yağmur, sis) algılanmalı,
-TV ve diğer basın ilanları ile birlikte bütünlük sağlanmalıdır.
Tweetle Tweetle
Tarih: 29-06-2013
Tasarımın Matbaa ve Baskı Süreci

baski_matbaa

 

Baskı, kitap, dergi ve diğer yayınların üretiminde geniş ölçüde kullanılan bir süreçtir. Baskı süreçlerinin çeşitliliği, tasarımcıya çalışma sonucunu ve baskı tirajını etkileyebilecek esneklik sunar.  Mürekkebin yüzeye aktarımının dışında, farklı süreçler çalışmaya farklı özellikler katabilir. Örneğin tipo baskı sürecinde kağıtta oluşan küçük kabarıklıklar, kağıda aktarılan mürekkep miktarında küçük farklılıklar oluşturabilir. Termografi ve serigrafi baskılarıysa kağıtta hafif yükseltiler oluşturur. Tüm bu süreçler tasarıma dokunsal nitelikler kazandırır.                                                                                                           

 

Bir tasarım baskıya hazırlanırken, baskı süreçleri genellikle göz ardı edilir ancak görsel etkinin optimum seviyede olmasını garantilemek amacıyla tasarımcı bu unsurları dikkate almalıdır.                            

Standart dört renk baskının baskı süreçlerinde üst üste baskı, tonal baskı (sürprint)  ve zengin siyahların eklenmesi gibi yollarla yapılacak değişiklikler, farklı görsel etkiler oluşturabilir.                              

 

Bir çalışma için seçilen baskı yöntemi ve bu yöntemin nitelikleri, işin bütçesi ve üretim takvimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Matbaa süreçlerinin yaratıcı kullanımı, dört yerine iki renk kullanılması gibi bütçeye bağlı bir takım kısıtlamasını sağlayabilir.                                                                            

 

Baskı yöntemi çeşitli faktörlerden etkilenebilse de çoğu çalışma için baskı maliyeti ve basılı ürün miktarı daha önemlidir. Her baskı yönteminin sınırlayıcı bir takım karakteristiği bulunmaktadır. Bu yöntemler baskı sürati, basılan renk sayısı, kağıt cinsi  ve kağıt ebatı gibi unsurları etkileyebilir.

Tweetle Tweetle
Tarih: 28-06-2013
Reklam Araçlarının Sınıflandırılması
Reklam araçlarını ve temel işlevlerini dikkate alarak şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:    

Basılı Reklam Araçları
-Gazeteler
-Dergiler (Dönemsel Basın Araçları)
-El İlanları (Flyer ve insert)
-Kataloglar
-Broşürler

Yayın Yapan Reklam Araçları
-Radyo Reklamı
-TV Reklamı
-Tanıtım Filmleri

Diğer Reklam Araçları
-Açık Hava Reklam Araçları (Outdoor, P.O.P ve Teşhir Malzemeleri)
-Afiş
-Pankart
-Tabelalar
-Billboardlar
-Durak Reklamları
-Duvar, Cephe ve Çatı Reklamları
-Eskavizyon (Megalight)
-Fuarlar
-Doğrudan Postalama
-Satış Yeri Reklam Malzemeleri

Elektronik Ortamda Yapılan Reklamlar
-Multi-Medya Reklamı
-İnternet Reklamı
-İnteraktif CD Reklamı
-Web  Siteleri
-Sosyal Medya Reklamı
Tweetle Tweetle
Tarih: 27-06-2013
Afişler

afisler

 

Afişler basın ilanının afiş formatında büyütülmüş şekli gibi görünseler de aslında çok farklıdırlar. Basın ilanının iletişim medyası gazetedir. Gazete basın ilanının medyasıdır, tipografik ve görsel baskı ortamından oluşmuştur. Gazetede basın ilanı yer aldığında etrafında da aynı türden tipografik ve görsel baskı ortamından oluşmuş yazı ve resim unsurları ile aynı anda bulunmaktadır. Televizyon reklamı ve radyo reklamının yayınladıkları medya elektronik ortamdır. Televizyon reklamının medyası televizyondur elektronik ortamdan oluşan televizyon reklamları ile medyası aynı unsurlardan oluşmaktadır. Radyo reklamlarındaki durumda aynıdır ancak reklam kuşağında bir reklam spotunun öncesi ve sonrasında aynı türden reklamlar bulunmaktadır.               

Tweetle Tweetle
Tarih: 24-06-2013
Afiş - Billboard Tasarımı
 

afis-billboard-tasarimi

 

Afiş

Afiş, bir ürün ya da hizmetin tanıtımı için caddelerde, açık mekanlarda yer alan en önemli dış mekan reklam araçlarından birisidir. Afiş, aynı zamanda TV, radyo ve basın ilanlarını da desteklemesi bakımından vazgeçilmez bir yere sahiptir. Günümüzde dijital baskı teknolojisinin gelişmesi ile birlikte afiş dış mekanlarda hava şartlarına daha uzun dayanır hale gelmiştir. Uygulamalardan kaynaklanan sakınca ise, panolara yapıştırılan reklam afişlerinin üzerine yeni afişlerin yaptırılması olasılığıdır.

Afiş, yalın tipografik ve görsel tasarımı ile reklam mesajını hedef kitleye en etkileyici ve hızlı bir şekilde ilettiği için önemli reklam araçlarından birisidir. Konuları itibarı ile afişler reklam, kültür ya da sosyal amaçla hazırlanmaktadır.

 

Billboardlar                                                                                                                                                                   

Billboardlar demir ayaklar üzerine fiber veya alüminyumdan imal edilmiş boyutları standart hale getirilmiş afiş panolardır. Ülkemizde kullanılan standart boyut, 350x200 cm’dir. Ülkemizde ilk kez 1985 yılında Ankara’da uygulanmış, daha sonraları da diğer büyük illere yayılmıştır. 360x720 cm ebadında 24 veya 30 afiş alabilen büyük panolar da genellikle şehir çıkışlarında kullanılmaktadır.

                           

Megaboardlar

Megaboardlar şehir dışı yollar ve büyük alışveriş merkezleri yakınında yer alırlar. Billboardlardan daha büyüktürler ve maliyetleri daha fazladır.

           

Durak Reklamları

Genellikle belediye otobüsleri, metro, tren ve vapur gibi kitle ulaşım araçları duraklarında durak mobilyaları veya ışıklı tabelalar kullanılmak suretiyle yapılan reklamlardır. Ülkemizde kullanılan standart boyut, 118,5x174,5 cm’dir.

      

Tweetle Tweetle
Tarih: 21-06-2013
Photoshop'ta Rötuş ve Makyaj Nasıl Yapılır?

 

   Photoshop_Rotus

 

Photoshop'ta Rötuş ve Makyaj Teknikleri Videosu

Tweetle Tweetle
Tarih: 20-06-2013

Broşür - Flyer ve İnsert Tasarımları

 

brosur_2

 

Broşürler, ürün ya da hizmet hakkında kapsamlı bilgi vermek amacı ile hazırlanır. Broşürler, hazırlanışlarındaki özen ve baskı kalitesi ile reklam mesajını hedef kitleye etkileyici şekilde sunmakta önemli rol oynarlar. Ne var ki, broşürün maliyeti diğer basılı reklam araçlarına göre daha yüksektir. Broşürün kurum kimliği açısından önemi ise, kurumun ciddiyetini ve güvenilirliğini müşterinin gözünde arttırmaktadır. Doğrudan satışa dönük tepki alınması olasılığı yüksek olan yerlerde dağıtılmasında yarar vardır. Broşürlerin hazırlanmasında, resim ve metinlerin düzenlenmesi için uyulması gereken leaut kuralları dikkate alınmalıdır.

Tweetle Tweetle
Tarih: 20-06-2013
İllustrator'de 3D logo tasarımı nasıl yapılır?

 

      3d logo

 

3D Logo Tasarım Videosu

Tweetle Tweetle
Tarih: 20-06-2013
Photoshop' ta google chrome logo tasarımı nasıl yapılır?

 

       chromelogo

 

Google Chrome Logo Tasarım Videosu

Tweetle Tweetle
Tarih: 19-06-2013
El İlanları

El ilanları genellikle tek yapraktan oluşan ve bir yeniliğin duyurmak ya da başlatılan reklam kampanyasını desteklemek amacıyla oluşturulan, küçük ilanlardır.

El ilanlarının etkinliğini belirleyen en önemli faktör, el ilanlarının hedef kitleyi yakalayacak şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesidir.

El ilanlarının grafiksel düzenlemesinde ilanın hızlı algılanmasını sağlayan spot başlıkların seçilmesi, tasarımın sade anlaşılır ve içeriğine hizmet edecek şekilde olması önem taşır.

El ilanlarının ve küçük ilanların hazırlanmasında uyulması gereken hususlara dikkat edilmelidir.

Tweetle Tweetle
Tarih: 19-06-2013
Dergi Reklamları

Basılı reklam araçlarının ikinci büyük grubunu dergiler oluşturur.

Hedef kitlelerine göre dergi türleri

  • Geniş toplum kesimlerine hitap eden genel konulu dergiler (Tempo, Aktüel)  
  • Belirli toplum kesimlerine hitap eden genel dergiler (spor, kadın, moda, çocuk yayınları)
  • Meslek dergileri (Bankacılık, mühendis mimar odaları yayınları)

Dönemsel olarak yayın yapan dergilerin yayın dönemleri de kendi aralarında farklılık gösterir. Haftalık, on beş günlük, aylık, üç aylık ve altı aylık aralıklarla yayınlanan türleri bulunmaktadır.

Dergilerde yayınlanacak ilanlar için, tam sayfa, yarım sayfa ya da çeyrek sayfa olarak yer satın alınır. Arka kapak ile ön ve arka kapak içleri için özel tarifeler uygulanır.

Dergi ilanlarının yararları şöyle özetlenebilir:    

  • Alıcı ve okuyucu kitleleri daha belirgin olduğu için doğru dergide reklam verilmesi halinde, hedef kitleye ulaşma olasılığı, gazetelere göre daha fazladır.
  • Kullanılan baskı tekniği gazetelere göre daha yüksek kalitededir, bu nedenle basılacak resimler daha iyi görüntü verir.
  • Yeni sayıları çıkıncaya kadar güncelliklerini korudukları ve uzun süre okundukları için reklamın kalıcılığı daha uzun sürelidir.
  • Okuyucuları homojen bir grup olarak reklamlara karşı daha duyarlıdır.

Dergi ilanlarının sakıncaları ise şöyle özetlenebilir:

  • Reklamların yerleri çok önceden ayrılarak basımları uzun sürdüğü için reklam kampanyası planında ani değişiklikler yapmak mümkün değildir.
  • Yayın dönemlerinin uzun olması nedeniyle, güncel konularla ilgili reklam mesajlarının verilmesi için uygun değildir.
Tweetle Tweetle
Tarih: 18-06-2013
Katalog Tasarımları

Kataloglar, ürün çeşidi, rengi, büyüklüğü ve fiyatları hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Yazılı mesajların fazla yer almadığı kataloglarda daha çok satış öncesi teknik bilgi verilmektedir.

Kataloglarda amaç doğrudan satış mesajı iletmekten daha çok ürün türleri, ürünlerin özellikleri, kod numaraları, fiyat hakkında tanıtıcı bilgilere yer vermektir.

Bir katalogda yer alan bilgilerin ne kadar süre geçerli olacağı, kataloğun geçerlilik süresinde belirtilmelidir. Katalog tasarımında , reklam etkinliğinin arttırılması amacı ile kullanılacak resimlerin seçiminde uyulması gereken genel kurallar dikkate alınmalıdır.

Tweetle Tweetle
Tarih: 17-06-2013
Gazete Reklamları

Basılı yayın araçları arasında gazeteler reklam aracı olarak önemli bir yer tutar. Günlük gazeteleri, basıldıkları ve dağıtıldıkları alanların çeşitliliğine ve büyüklüğüne göre yerel, ulusal ve uluslararası gazeteler olarak sınıflandırmak mümkündür.

Diğer reklam araçlarına göre günlük gazetelerin avantajı genellikle farklı konulara ilgi duyan kitlesi parçalanırken gazete iletişim macerası olarak güçlenmektedir. Ancak okuyucu kitleleri kesin çizgilerle belirlenemediğinden reklam verenler hedef kitlelerine daha çabuk ulaşabilmek için değişik gazete türlerini kullanmaktadırlar. Gazete okuyan kişinin bakışını yakalamayı başaran basın ilanlarının da, detaylı enformasyon vermesi nedeni ile inandırıcılığı yüksektir.

Tweetle Tweetle
Tarih: 15-06-2013
Ambalaj Tasarımında Pratik Unsurlar ve Estetik

ambalaj_1

Ambalaj, fiziksel korumadan yalıtıma, farklı türlerde koruma sağlayabilir.

Ambalaj tasarımında çeşitli malzemeler kullanılabilse de pratik oluşlarından ötürü ucuz ve hafif malzemeler tercih edilmektedir. Bu malzemeler, ürünlerin nakliyat ve dağıtımını da kolaylaştırır. Ambalaj, tüketici ortamında ürünün neye benzediğini dikkate almak zorundadır ayrıca rafta bulunan çeşitli ürünler arasında kolektif bir ifade de oluşturmalıdır. Perakende çevresi son derece yoğun bir rekabet alanıdır ve perakendeciler yüksek miktarda satış yapmayan ürünleri kaldırma eğilimi gösterir. Örneğin bir süpermarketteki markalar ve ambalajları, rekabette galip gelmek ve satışları garantiye almak için yoğun çaba sarf eder.

Ayrıca ambalaj çeşitli yasal, endüstriyel ve toplumsal kuralara da tabidir. Örneğin gıda ambalajları, kalite, güven ve güvenilirlik hissi arayan tüketicilere yönelik olarak besin bilgilerini sunarak marka imajını korur. Bu durum, gıda ürünlerinin biçimi hakkında kuvvetli algılara sahip tüketicilerin deneysel tasarımlara yönelik olarak daha seçici olmasına yol açabilir.

ahip olduğu çarpıcı etkiden ötürü ambalaj tasarımı, daha doğrudan görev olan bir ürünün koruma ve sunumuna göre daha geniş ve yaratıcı yöntemler barındırır.

Tweetle Tweetle
Tarih: 14-06-2013
Baskı

Baskı, mürekkebin bir baskı altı malzemesine aktarımında kullanılan litografi, serigrafi, gravür, tipo baskı, sıcak metal baskı, linolyum, termografi, ink-jet ve lazer baskı gibi yöntemlerin tamamını kapsayan bir terimdir. Bu yöntemler, metin ve görsellerin kağıttan levhalara, seramikten tekstil ürünlerine çeşitli baskı altı malzemelerine basılmasını sağlar.

Tweetle Tweetle
Tarih: 13-06-2013
Ambalaj

Ambalaj, basılı bir ileti bulundurmanın yanı sıra içeriğindeki ürünü hasardan ve ısı veya ışık değişimlerinden korumayı amaçlar. Ambalaj tasarımı; pazarlama, iki ve üç boyutlu alan kullanımı ve ürünün satış alanında yerleşimi gibi konuları kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Tweetle Tweetle
Tarih: 12-06-2013
Mesajı İletmek

Grafik tasarım hedef kitlesine basılı ilanlardan afiş ve web siteleri gibi çok çeşitli yayın tipleri aracılığıyla erişir.

Bu bölüm, çeşitli mesajların çeşitli araçlar yoluyla nasıl iletildiğini ele almaktadır. Tasarım sürecinin sonuçları ve çoğu zaman kamuoyunun geneli olan hedef kitlenin çalışmayla olan etkileşimi bu bölümde incelenmektedir.

Bu bölüm, tasarımcıların kullanımında yer alan ve kuvvetli mesajlar iletmek için başvurdukları, baskı ve ekran tasarımlarından, tasarımın çevrenin fiziksel parçası olduğu çalışmalara kadar çeşitli platformları göstermektedir.

Tweetle Tweetle
Tarih: 11-06-2013
Markalaşma

Bir firmanın kendisini ve ürünlerini rakiplerinden ayrıştırmak ve müşterilerinin sadakati sağlayacak olumlu bağlar kurmak amacıyla girdiği bir süreçtir.

Tüketicinin alım kararlarını marka algıları üzerine temellendirdikleri rekabetçi pazarlarda, markalaşma önemli bir unsurdur. Kalite, güvenlik, lüks, değer ve diğer kaygılar, tüketicinin satım alanında dikkat ettiği önemli etkenlerdir.

Markalar, ilk zamanlarda hayvancılık alanında, sürülerin damgalanmasıyla ortaya çıkmıştır. 1789 yılında Andrew Pearsin saydam sabun üretmeye başlamasının ardından, marka ve damga unsuru imalatçılar için ürünlerini rakiplerinden ayırmaya yönelik bir araç haline gelmiştir.

Marka kullanımı yayıldıkça, firmalar belli tüketicilerin belli ürünlere yönelik bir sadakat oluşturduğunu fark etmiştir. Bunun ardından arzulanan nitelikleri temsil eden markalar oluşturulmuştur çünkü tüketici eğilimleri ürünü değil markayı satın alma yönündedir.

Starbucks, Adidas ve Coca-Cola gibi markalar, küresel ölçülerde büyüyerek müşterilerine, dünyanın herhangi bir yerindeki ürünlerinde aynı kaliteyi sundukları mesajını iletmişlerdir. Küresel markaların yükselişi, genellik yerine bir bireysellik yoluyla kendilerini farklılaştıran niş markaların da gelişimini tetiklemiştir.

Tweetle Tweetle
Tarih: 07-06-2013
Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimliğin yaratılışı, bir kurumun davranışsal özelliklerine dair önemli noktaları ele alarak hedef kitlesine, hissedarlara ve dünyanın geneline sunulacak bir imge oluşturulmasını kapsar.


Görselleştirilmiş bir kimlik üç biçimde karşımıza çıkabilir. Bütünsel, destekli veya markalaşmış olarak. Kurumsal kimlik, anında tanınan ve kurumun özünü yansıtan tutarlı bir imgedir.


Marka kimliği yaratılırken ve alametifarika oluşturulurken tasarımcı renk, tipografi, imgeler ve tarz gibi unsurlardan faydalanır, tüketicide belirli his uyandırarak anlam ve çeşitli nitelikleri betimler.


Kurumsal kimlik tasarımına veya ona yönelik eleştiriye yapılan yorum, zaman geçtikçe değişebilir ve hedef kitlesinin algısındaki yerini yitirebilir. Marka logolarının periyodik olarak yeniden tasarlanmasının sebebi de budur. Markalar bu yolla tüketicinin karşısına sürekli yeni ve çekici bir imajla çıkmaktadır.


Kurumsal bir kimlik yaratmak yalnızca bir markaya ait bir işaret üretmekten ibaret değildir; renk paletinden tipografik yapılara dek pek çok alanı kapsar.


Bütünsel kimlikler; bir firmanın ürettiği tüm ürünlerin markayı taşımasıdır. Üretilen logo, geniş bir kapsamla üretilen tüm ürünler üzerinde kullanılır.


Destekli kimlik, üretilen her ürünün kendine ait ve ayrı olmakla birlikte ana markayı da tamamlayan bir markası olmasıdır.


Markalı kimlik, markalaşmış olan ürün, kendi başına bir varlıktır ve ana firmaya dair bir referans taşımaz. Ürünler ayrı markalarla tanımlanabilir ve esas sahiplerinin veya firmalarının kim olduğunu bilmeyebilir.

Tweetle Tweetle
Tarih: 06-06-2013
Kimlik ve Marka Tanımları

"Kimlik" ve "marka" tanımları eşanlamlı olarak kullanılmaktadır ama her iki terim de farklı kavramları ifade etmektedir. Kurumsal kimlik, bir kurumun hizmet seviyesiyle bağdaşan niteliklerin tamamı anlamına gelir. Marka ise, bu kimliğin görsel bir ifade haline getirilmesi sürecini temsil eder.

Tweetle Tweetle
Tarih: 05-06-2013
Grafik tasarım nedir?
Grafik tasarım, pek çok alanı kapsayan görsel bir sanat disiplinidir. Sanat yönetimi, tipografi, sayfa düzeni, bilgi teknolojileri ve diğer yaratıcı alanları içinde barındırır. Bu çeşitlilik, tasarımcıların içerisinde uzmanlık ve odaklar edinebileceği çok parçalı bir zemin anlamına gelmektedir.
Tweetle Tweetle
Tarih: 04-06-2013
Grafik Tasarımın Evrimi

Grafik tasarım matbaacılık ve yayıncılık endüstrisinden doğmuş ve terim olarak ilk defa 1950’lerde kullanılmaya başlamıştır. Bu dönemin basılı üretim sürecinde, profesyonellerin veya meslek gruplarının odaklandığı ve belirgin biçimde ayrılmış, farklı aşamalar bulunmaktaydı. Bu aşamalar yazıcılar, tarayıcılar, fotografik üretim, grafik tasarım, dizgi, film, tashih ve üretim yönetiminden oluşmaktaydı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Batı dünyasında oluşan tüketim ekonomisi, parlak ve çekici ambalajların rekabeti kızıştırdığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. Dergilerin sayısında artış olmuş, iyi tasarıma yönelik talepte de bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu durum, matbaa teknolojilerindeki gelişmelere tesadüf etmiş ve onlardan yararlanabilecek tasarımcılar için yeni üretim olanakları ortaya çıkmıştır. Grafik tasarımın başarısı, onu daha da vazgeçilmez kılmıştır.

Renkli görsel iletişimin gücü geniş kitleler tarafından kabul gördükçe, grafik tasarım da görsel iletişim ihtiyacından tüketim dünyasına doğru yol almış ve gelişimin getirdiği teknolojik yeniliklere ekonominin farklı sektörlerine yayılmıştır.

Özellikle de dijital çağın teknolojik gelişmeleri basılı üretim süreçlerini rasyonelleştirerek bir devrim yaratmıştır. Dizgicilik ve görsel hazırlama gibi meslekler, artık tasarımcılar tarafından gerçekleştirilebildikleri için geçerliliklerini yitirmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak grafik tasarım, tasarımcıların üretim sürecinde hayati bir öneme sahip olduğu çok işlevli bir role bürünmüştür. Bu da büyük bir değişkenliğin yanı sıra farklı profesyonellerle etkili iletişim kurma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Geçmişte tasarımcılar bir işin fikir aşamasında elle yazılmasına, çizilmesine ve sayfa düzenine kadar tüm yönleriyle kişisel olarak ilgilenmek zorundaydı.

Teknolojik gelişmeler tasarımcıyı yaratım sürecinin kalbine yerleştirmiştir. Çoğu zaman bir grafik tasarımcı tasarım sürecini idare eder ve işin gerektirdiği diğer yaratıcı disiplinlerin koordinasyonu sağlar. Bir tasarımcının sorumlulukları artık pazarlamadan web sitesi programlamaya, fotoğraftan sayfa düzenine, malzeme seçiminden sanat yönetimine, illüstrasyondan bilgisayar destekli tasarıma, müşteri temsilciliğinden görsel senaryo çizimi ve matbaa öncesi hazırlığa kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Tweetle Tweetle