Tarih: 19-06-2013
Dergi Reklamları

Basılı reklam araçlarının ikinci büyük grubunu dergiler oluşturur.

Hedef kitlelerine göre dergi türleri

  • Geniş toplum kesimlerine hitap eden genel konulu dergiler (Tempo, Aktüel)  
  • Belirli toplum kesimlerine hitap eden genel dergiler (spor, kadın, moda, çocuk yayınları)
  • Meslek dergileri (Bankacılık, mühendis mimar odaları yayınları)

Dönemsel olarak yayın yapan dergilerin yayın dönemleri de kendi aralarında farklılık gösterir. Haftalık, on beş günlük, aylık, üç aylık ve altı aylık aralıklarla yayınlanan türleri bulunmaktadır.

Dergilerde yayınlanacak ilanlar için, tam sayfa, yarım sayfa ya da çeyrek sayfa olarak yer satın alınır. Arka kapak ile ön ve arka kapak içleri için özel tarifeler uygulanır.

Dergi ilanlarının yararları şöyle özetlenebilir:    

  • Alıcı ve okuyucu kitleleri daha belirgin olduğu için doğru dergide reklam verilmesi halinde, hedef kitleye ulaşma olasılığı, gazetelere göre daha fazladır.
  • Kullanılan baskı tekniği gazetelere göre daha yüksek kalitededir, bu nedenle basılacak resimler daha iyi görüntü verir.
  • Yeni sayıları çıkıncaya kadar güncelliklerini korudukları ve uzun süre okundukları için reklamın kalıcılığı daha uzun sürelidir.
  • Okuyucuları homojen bir grup olarak reklamlara karşı daha duyarlıdır.

Dergi ilanlarının sakıncaları ise şöyle özetlenebilir:

  • Reklamların yerleri çok önceden ayrılarak basımları uzun sürdüğü için reklam kampanyası planında ani değişiklikler yapmak mümkün değildir.
  • Yayın dönemlerinin uzun olması nedeniyle, güncel konularla ilgili reklam mesajlarının verilmesi için uygun değildir.
Tweetle Tweetle