Tarih: 04-06-2013
Grafik Tasarımın Evrimi

Grafik tasarım matbaacılık ve yayıncılık endüstrisinden doğmuş ve terim olarak ilk defa 1950’lerde kullanılmaya başlamıştır. Bu dönemin basılı üretim sürecinde, profesyonellerin veya meslek gruplarının odaklandığı ve belirgin biçimde ayrılmış, farklı aşamalar bulunmaktaydı. Bu aşamalar yazıcılar, tarayıcılar, fotografik üretim, grafik tasarım, dizgi, film, tashih ve üretim yönetiminden oluşmaktaydı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Batı dünyasında oluşan tüketim ekonomisi, parlak ve çekici ambalajların rekabeti kızıştırdığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. Dergilerin sayısında artış olmuş, iyi tasarıma yönelik talepte de bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu durum, matbaa teknolojilerindeki gelişmelere tesadüf etmiş ve onlardan yararlanabilecek tasarımcılar için yeni üretim olanakları ortaya çıkmıştır. Grafik tasarımın başarısı, onu daha da vazgeçilmez kılmıştır.

Renkli görsel iletişimin gücü geniş kitleler tarafından kabul gördükçe, grafik tasarım da görsel iletişim ihtiyacından tüketim dünyasına doğru yol almış ve gelişimin getirdiği teknolojik yeniliklere ekonominin farklı sektörlerine yayılmıştır.

Özellikle de dijital çağın teknolojik gelişmeleri basılı üretim süreçlerini rasyonelleştirerek bir devrim yaratmıştır. Dizgicilik ve görsel hazırlama gibi meslekler, artık tasarımcılar tarafından gerçekleştirilebildikleri için geçerliliklerini yitirmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak grafik tasarım, tasarımcıların üretim sürecinde hayati bir öneme sahip olduğu çok işlevli bir role bürünmüştür. Bu da büyük bir değişkenliğin yanı sıra farklı profesyonellerle etkili iletişim kurma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Geçmişte tasarımcılar bir işin fikir aşamasında elle yazılmasına, çizilmesine ve sayfa düzenine kadar tüm yönleriyle kişisel olarak ilgilenmek zorundaydı.

Teknolojik gelişmeler tasarımcıyı yaratım sürecinin kalbine yerleştirmiştir. Çoğu zaman bir grafik tasarımcı tasarım sürecini idare eder ve işin gerektirdiği diğer yaratıcı disiplinlerin koordinasyonu sağlar. Bir tasarımcının sorumlulukları artık pazarlamadan web sitesi programlamaya, fotoğraftan sayfa düzenine, malzeme seçiminden sanat yönetimine, illüstrasyondan bilgisayar destekli tasarıma, müşteri temsilciliğinden görsel senaryo çizimi ve matbaa öncesi hazırlığa kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Tweetle Tweetle