Tarih: 06-06-2013
Kimlik ve Marka Tanımları

"Kimlik" ve "marka" tanımları eşanlamlı olarak kullanılmaktadır ama her iki terim de farklı kavramları ifade etmektedir. Kurumsal kimlik, bir kurumun hizmet seviyesiyle bağdaşan niteliklerin tamamı anlamına gelir. Marka ise, bu kimliğin görsel bir ifade haline getirilmesi sürecini temsil eder.

Tweetle Tweetle