Tarih: 11-06-2013
Markalaşma

Bir firmanın kendisini ve ürünlerini rakiplerinden ayrıştırmak ve müşterilerinin sadakati sağlayacak olumlu bağlar kurmak amacıyla girdiği bir süreçtir.

Tüketicinin alım kararlarını marka algıları üzerine temellendirdikleri rekabetçi pazarlarda, markalaşma önemli bir unsurdur. Kalite, güvenlik, lüks, değer ve diğer kaygılar, tüketicinin satım alanında dikkat ettiği önemli etkenlerdir.

Markalar, ilk zamanlarda hayvancılık alanında, sürülerin damgalanmasıyla ortaya çıkmıştır. 1789 yılında Andrew Pearsin saydam sabun üretmeye başlamasının ardından, marka ve damga unsuru imalatçılar için ürünlerini rakiplerinden ayırmaya yönelik bir araç haline gelmiştir.

Marka kullanımı yayıldıkça, firmalar belli tüketicilerin belli ürünlere yönelik bir sadakat oluşturduğunu fark etmiştir. Bunun ardından arzulanan nitelikleri temsil eden markalar oluşturulmuştur çünkü tüketici eğilimleri ürünü değil markayı satın alma yönündedir.

Starbucks, Adidas ve Coca-Cola gibi markalar, küresel ölçülerde büyüyerek müşterilerine, dünyanın herhangi bir yerindeki ürünlerinde aynı kaliteyi sundukları mesajını iletmişlerdir. Küresel markaların yükselişi, genellik yerine bir bireysellik yoluyla kendilerini farklılaştıran niş markaların da gelişimini tetiklemiştir.

Tweetle Tweetle