Tarih: 02-07-2013

Reklamın Tanımı, Tarihçesi ve Önemi

Bir işletmenin satışlarını arttırmak amacıyla kullandığı pazarlama araçlarının en önemlisi olan reklam farklı şekillerde tanımlanabilir. En genel tanımı ile reklam, paralı veya ücretli olarak yapılan bir duyurudur.  Reklam tüketicide değişim vaadi ile bağımlılık etkisi yapıp yeni arzular yaratarak, daha önceden var olmayan gereksinimleri yaratmaktadır.

 

Reklamın tarihçesi üzerinde kısaca duracak olursak; Sözlü reklam, daha insanlar arasında mübadelenin ilk başladığı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Yazılı reklamın başlangıcı ise, kesin olarak bilinmemekle beraber, İngiltere’de ‘’British Meseum’’ da bulunan ve 3000 yıl önce bir papirüse yazıldığı sanılan bir çeşit duyuru olarak kabul edilmektedir. Modern reklamcılığın ortaya çıkışı, günlük gazete ve dergilerin ucuz olarak üretilmeye başlandığı 19. Yüzyılın ilk yarısında başlamıştır.

 

İlk dönemlerde sadece bilgilendirme amacı taşıyan reklamlar; günümüzde tüketiciyi statü, imaj ve güç gibi sembolik öğelere de odaklandırmaktadır.

Tweetle Tweetle