Tarih: 05-07-2013
Televizyon Reklamları ve Tanıtım Filmleri

tanitim-filmleri

 

Televizyon reklamının medyası televizyondur (elektronik ortam). Diğer ortamlardan farklı olarak reklam filmleri tek tek izlenir birisi biter diğeri başlar.                                                                                        

Televizyon yayınlarının göze ve kulağa aynı anda hitap etmesi, televizyonda verilen reklam mesajlarının izleyiciler (mesaj alıcıları) tarafından, diğer kitle iletişim araçlarına oranla daha kolay algılanmasını sağlar. Görme işlevinin dış dünyadaki bilgileri alma ve biriktirmede, diğer duyulara oranla daha gerçekçi ve üstün olduğu bilinmektedir. Dış dünyaya ilişkin bilgilerimizin tek olarak sadece görme veya sadece işitme yolu ile alınması üzerine yapılan araştırmalara göre, dış dünyadan gelen mesajların %70’i görme, geri kalan %30’luk bölümü ise işitme yolu ile alınmaktadır. Televizyon görme duyusunun bilgiyi almadaki bu gücü nedeniyle, sadece kulağa hitap eden bir yayın aracı olan radyoya göre tüketiciler üzerinde yüksek etkileme gücüne sahiptir.                                                                     

 

Televizyonun algılamadaki üstünlüğünü belirleyen bir diğer özelliği de, mesajların hareketli şekilde verilmesidir. Hareketli mesajlar izleyici üzerinde görüntülenen olayın “o an gerçekleşiyormuş” duygusuna kapılmasını sağlar. Bu özelliği nedeni ile bir reklam tekrarlansa bile, izleyici yayınlanan reklamı her izleyişinde, kendisi ile o an iletişim kuran yüzler ve seslerle karşılaşır. Diğer taraftan, bir TV spotunda görüntülenen ve sesle iletilen mesajın saniyeler içinde akıp gitmesi, verilen mesajın “o an algılanmasını” gerektirir. Açıklamaya çalıştığımız  bu özellikler, TV spotlarının kalıcı olmamasının ve doküman olarak saklanamamasının nedenlerini oluşturur.                                                                                 

 

Günümüzde artan kanal sayısı nedeni ile TV izleme oranında (Rating) görülen azalmalar endişe oluşturmaktadır. İzleyici bakışını kolayla başka kanala çevirebilmektedir. Kanal sayısındaki artış reklamcıları yüksek standartta ulaşmaya zorlamaktadır.                                                                                                         

 

Bu dezavantajlarına karşın, TV programlarında fantastik ve hayal gücüne dayalı olayları görüntüleme imkanları bulunur. Bu özelliği nedeniyle TV özellikle küçük izleyicilerinin hayal dünyasının gelişiminde önemli rol oynar.

Tweetle Tweetle